W dyskusjach dotyczących tego, które z pomieszczeń jest w mieszkaniu najważniejsze nigdy nie dojdzie do zgody. Przypomina to zresztą